Μίκυ μάους

Posted in By ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Πριν λοιπόν πετάξετε στον κάδο ανακύκλωσης παλιά περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια και κάθε είδους έντυπα με πολύχρωμες σελίδες, δείτε σε τι θα μπορούσαν να μετατραπούν.